Защо красотата е в храната?

Защо красотата е в храната?

Красотата е в храната, защото:
стягане на кожата

Бях, но останах на 18! стягане на кожата по един абсолютно безопасен, модерен и приятен начин - метод по най-нова формула от Venus Legacy   » www.persona.bg 

стягане на кожата Бях, но останах на 18! стягане на кожата по един абсолютно безопасен, модерен и приятен начин - метод по най-нова формула от Venus Legacy