Защо красотата е в храната?

Защо красотата е в храната?

Красотата е в храната, защото: