Честно казано

10. Честно казано, има ли някои косми по лицето, които си заслужават всички тези неприятности? Това е вечният въпрос, който се питате всеки път, когато трябва да започнете отначало.

 Избрани сайтове казано

Най-актуални страници казано

  • Добър ортодонт с опит | Д-р Павлина Патаринска | Клиника ОртоСмайл За Нас