Пуснете овлажнителя

Ниската влажност изсушава носа и затруднява способността да се борим с микробите. Овлажнителят помага да се поддържа влажността на лигавицата.

Но не забравяйте да поддържате овлажнителя чист, тъй като топлата влажна среда може да се превърне в място за размножаване на мухъл (което може да доведе до алергия).