Златните правила на идеалният бюст

Златните правила на  идеалният бюст

Златните правила на идеалният бюст.  Или...

Как и с какви средства да постигнем идеален бюст???

Запомнете и спазайте тези правила: