¬’ќƒ

HYDRAFACIAL: ’–ќћќ“≈–јѕ»я помага срещу розаце€ и зачерв€вани€ на лицето от вс€какъв характер

’ромотерапи€та на HYDRAFACIAL е уникално средства за успоко€ване на кожата, когато т€ има зачерв€вани€. ’ромотерапи€та се използва за лечение на кожата при възпалени€, отоци, акне, розаци€,  дерматит. ћетодът се състои в използването на видими€ спектър на излъчване на светлината като целта е лечение и профилактика.

÷ветът е свойство на светлината и представл€ва електромагнитни вълни с определена честота и се характеризира с определена дължина на вълната. ќсвен че цветът се възприема от хората чрез зрението, той се възприема и чрез кожата. —м€ната на цветове вли€е на метаболизма. „рез кожата цветът може да вли€е и на функци€та на вътрешните органи. –азличните цветове имат различно лечебно въздействие и се препоръчват при различни проблеми. ≈фективността на лечението зависи и от това колко дълбоко в тъканта проникват цветните вълни. ƒълбокото проникване на вълните зависи от самата кожа, нейната повърхност, влажност, пигментаци€.