От брадичката към двете бузи

С потупване с обратната страна на пръстите осъществявайте движения от брадичката към двете бузи едновременно.