Напукани устни

Човек, разкъсван от противоречиви чувства.