хапете устните

Самонаказание за проява на чувствителност.