Изкълчвания

Честите изкълчвания на крайниците показват, че хората позволяват да бъдат манипулирани.