Бурсит

Гняв. Човек се стреми към съвършенство във всичко, дори и в малките неща. Не си позволява да покаже гнева си и той се натрупва в ставите.