Видове пигментации

Най-често срещаните видове пигментации са: