Колена

Упоритост, гордост, потиснат страх и нежелание за отстъпление. Проблемите с колената говорят за конфликт в житейските принципи. Може би искате нещо, което е в противоречие с вашия морал. Болката в долната част на крака затруднява движението, това е свързано с отношението ви към бъдещето и способността ви да се движите напред в живота.