Болестите в устната кухина, като стоматит, са свързани с душевна обида. Устата е свързана с приемането на нови идеи. Всички проблеми, там говорят за дезорганизация в тази сфера.