Тютюнопушенето, както и попадането на други токсини в организма, повишават количеството на свободните радикали в организма, които увреждат еластичността на кожата и ускоряват процесите на стареене. Поради тази причина хората, които пушат, консумират алкохол или взимат наркотици, остаряват преждевременно.