Честота на импулса

Честотата на импулса е параметър, който няма отношение към резултата на процедурата, а само към комфорта на клиента и колко бързо ще завърши процедурата. Това е броят на импулсите за единица време при режим на продължителна работа на лазера.