Ако имаме един плътен косъм с много меланин, той ще поеме много енергия и ще достави достатъчно количество до корена, за да се трансформира в топлина и да го унищожи. В този случай ако продължителността на импулса е по-къса, енергията няма да може да се предаде по цялата площ на косъма и да го загрее. Плътният косъм загрява бавно и бавно отделя топлината – има нужда от по-продължителен (по-дълъг) импулс.