¬’ќƒ

¬сички сме чували за това, че при готвенето на неща в микровълновата печка те губ€т хранителните си свойства. «а радост на много от нас това не е в€рно. ћикровълновите печки използват енергийни вълни. “е прав€т така, че молекулите на храните да вибрират бързо, преобразувайки енерги€та си в топлина.

–азбира се, н€кои хранителни съставки започват да се дезинтегрират, когато бъдат нагр€ти, независимо дали това става с микровълнова печка, обикновена фурна или нещо друго. “ъй като при използването на микровълнова печка процесът протича доста по-бързо този тип устройство се справ€ по-добре със запазването на ц€лостта на витамините.