¬’ќƒ

„естите изкълчвани€ на крайниците показват, че хората позвол€ват да бъдат манипулирани.