В, кои зони се появяват пигментациите?

Разпределението на пигментациите по зони е в зависимост по-скоро от подлежащата причина.