Причини за преждевременно остаряване на кожата

Причините, които могат да окажат влияние, са много – околна среда, хормонални и физиологични фактори, а именно: