Далекогледство

Очите не възприемат цвета, виждат всичко сиво. Това показва, че човек не може да изпита радост в живота.