30. Кога да управлявате дребните корички, които се образуват след злобна сесия на отстраняване на косми.