Все още ли

14. Все още ли мислите, че скоч лентата замества восъчната?