Когато издърпате

12. Когато издърпате восъчната лента, не повтаряйте със същата