¬’ќƒ

ќтоплението и здравето

ќтоплението и здравето »нфрачервеното отопление, полезно за здравето

ќсвен всички други предимства, инфрачервеното отопление може да бъде полезно за вашето здраве и комфорт

“емпературата на т€лото при хората се регулира, чрез кожата. Ќашата имунна система реагира особено положително на инфрачервеното излъчване, защото то ни дава усещането за един слънчев ден и равномерно затопл€ т€лото ни от горе до долу. «дравословното излъчване на инфрачервена топлина, не тр€бва да се бърка с агресивните ултравиолетови лъчи.

ѕоложителни€т ефект от инфрачервените лъчи е намерил множество приложени€ в областта на медицината.

 

ќпределено са ƒоказани положителните качества на инфрачервената топлина за вашето здраве прилагана в следните сфери:

÷елулит

÷елулит-Celulit

Ќие говорим за целулит, когато мазнините, водата и други отпадъчни вещества се натрупват под кожата. »нфрачервената топлина подобр€ва обм€ната на веществата, което води до по-лесно разграждане на отпадъчните вещества под кожата и в резултат намал€ва целулита.

 
 Ќие в ѕерсона диагностицираме и лекуваме! Icoone, нов модерен вид, метод, начин и технологи€ за грижа на вашето т€ло и красива кожа! ¬реме е да кажем —“ќѕ на грозното т€ло! Ѕез целулит-Ѕез портокалова кожа!¬сичко за целулита и портокаловата кожа. Ѕорба  †ї за Icoone www.persona.bg  

 
Redsun

Redsun инфрачервени отоплителни панели нагр€ват предметите и следователно не предизвикват никаква циркулаци€ на въздуха. “ака се изб€гва движение на прах, мухъл, цветен прашец и бактерии. »нфрачервените системи за отопление помагат да се предотврати по€вата на мухъл и конденз. ћеката топлина прогонва тежки€т въздух и образуването на главоболие, защото в ста€та се съдържа достатъчно кислород и въздуха не изсъхва, също така по този начин кожата и лигавиците, не се дразн€т. „рез равномерното разпределение на топли€ въздух в помещението н€ма разлика между температурата на тавана и пода, по този начин се изб€гва усещането за „студени крака”. ќсвен това инфрачервеното лъчение стимулира кръвообращението, подобр€ва кръвоснабд€ването на клетките и има общ релаксиращ ефект върху т€лото и ума.

 
 јктивна борба, лечение, диагностициране откриване и лечение на причините за по€вата на петна и акне, петната от слънцето или хормоналните петна. ¬ наши€ център специалистите Ц дерматолози, ще ¬и насочат ко€ е най-добрата терапи€ или процедура отговар€ща н †ї за петна и акне www.persona.bg