Забележка

В медицината се използва повече акустичната кавитация.