Акустична кавитация

 Акустична кавитация – при преминаване през течността на акустични вълни с голяма интензивност.