Хидродинамична кавитация

Хидродинамичната кавитация се предизвиква при понижаване на налягането.