ВХОД

Коремни мазнини

Контролираното намаляване на телесните мазнини- тлъстини за съжаление по зони не е възможно, тъй като мазнините - тлъстините се съхраняват в специални мастни клетки, наречени адипоцити, които са разположени по цялото тяло. За да се намали теглото и мастните натрупвания по корема и талията, е нужно да

се стимулират адипоцитите да отделят натрупаните мазнини. При работата си мускулите активизират този процес на изгаряне на мазнините - тлъстините.